Resultaten

In 2016 heeft het UAF in totaal 2.462 vluchtelingen begeleid.

In 2016 zijn...

  • 951 voorbereiders aangenomen
  • 379 studenten gestart met een studie
  • 204 vluchtelingen afgestudeerd
  • 204 vluchtelingen gestart met een baan
  • 8 ondernemers gestart met hun zaak
  • 20 bedreigde wetenschappers geplaatst in een veilige werkomgeving
  • Nog meer maatwerk

    UAF-directeur Mardjan Seighali: 'We willen flexibeler kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de samenleving. Ons doel is en blijft een snelle en goede integratie van vluchtelingen in Nederland. Om dat te bereiken, moeten we nog meer maatwerk bieden en scherper kijken naar de route die een student doorloopt.'