Belangenbehartiging

Het UAF treedt op als belangenbehartiger van hoog opgeleide vluchtelingen in Nederland. Wij werken samen met onderwijsinstellingen, het bedrijfsleven en overheden aan het vergroten van studiesucces en kansen op de arbeidsmarkt voor vluchtelingen. Ook mengen wij ons nadrukkelijk in het maatschappelijke debat en zoeken wij gericht de publiciteit op. 

Stem voor kansen op 15 maart
Geef tijdens de Tweede Kamerverkiezingen richting aan het overheidsbeleid! Kijk hier voor vier punten om aan te denken bij de stembus.


'Heel dankbaar'

Van Kabul naar Het Gooi, met veel tussenstations. Met overtuiging en uitstekende resultaten studeert de Afghaanse Ilaha Muhseni (19) nu rechten aan de Vrije Universiteit. 'Ik ben het UAF heel dankbaar voor de steun bij mijn studie.' Lees haar verhaal >