Service

Wilt u…
  • meer of minder post van ons ontvangen?
  • zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief?
  • uw donatie aan het UAF wijzigen of stopzetten?
  • materiaal (flyers, donatiebox) opvragen voor een inzameling?

Heeft u andere vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Claudia Mijnders van onze donateurenadministratie via 030 – 2520889 of via donateuren@uaf.nl.We helpen u graag verder!

Klachtenregeling

Bent u als (ex-)cliënt of donateur ontevreden over hoe het UAF u heeft behandeld of in een bepaalde kwestie heeft gehandeld, dan kunt u een klacht indienen. Zie dit document voor meer informatie. 

Richt uw klacht aan de directeur van het UAF en zorg ervoor dat er tenminste instaat:

  • uw naam en adres;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van de gedraging waartegen de klacht is gericht.

Stuur uw klacht naar:

Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF
T.a.v. Mardjan Seighali, directeur
Postbus 14300
3508 SK Utrecht

'Mijn studie is mijn toekomst'

    

Veronika Zjiroecha (rechts) studeerde met hulp van het UAF af aan de Rijksuniversiteit Groningen. 'Mijn studie betekende mijn vrijheid, toekomst en de uitvlucht uit een uitzichtloze situatie. Mijn toekomstdroom is gelukkig te blijven!'

RSIN (voorheen fiscaal nummer)

Het RSIN van het UAF is 002880957.